Drukuj

Dążąc do podniesienia jakości oferowanych usług oraz starając się utrzymać dynamiczny rozwój firmy na rynku, CHEM-GLAS Sp. z o.o. sp.k. bierze czynny udział w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W ramach: Priorytetu I "Konkurencyjność przedsiębiorstw" Działania 1.2 - Wsparcie rozwoju MSP

Schemat IV: Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimus Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Wdrożenie nowych i udoskonalonych usług poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w P.P.H.U. Chem-Glas Sp. J."

Całkowita wartość projektu: 688 607,89 PLN

Wydatki kwalifikowane: 490 432,70 PLN

Wydatki niekwalifikowane: 198 175, 19PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 343 302,89 PLN

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe CHEM-GLAS Janusz Nowicki Małgorzata Nowicka Spółka Jawna

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI