Polityka prywatności

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest CHEM-GLAS sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Skiereszewo 19a, 62-200 Gniezno. Kontakt w sprawie danych osobowych uzyskacie Państwo pod adresem e-mail biuro@chemglas.pl lub telefonicznie +48 61 425 95 08. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), c) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji umowy, oferty, zlecenia. Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 26 kwietnia 2016 r., Państwa dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy, oferty, zlecenia będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.